Değişkenlere Değer Atamak ve Convert İşlemleri C# ile nasıl yapılır? Bu yazıyı okuduktan sonra bu konuyu daha net anlayacaksınız.

Değişkenlere Değer Atama İşlemleri

Değişkene değer atarken ilk olarak değişken adı, sonra değişkene atanan değer belirtilir. Örneğin değişken tanımlarken int sonuc diye bir değişken tanımlamış olalım. Program içerisinde sonuc değişkenine değer ataması şöyle yapılır:

sonuc= 100;

veya

sonuc= a+b; gibi…

Bir başka örnek verecek olursak:

int a,b,sonuc;

sonuc= a*b;

gibi olur…

Değişkenlere değer atamanın dışında, değişken tip dönüşüm işlemleri de yapabiliriz. Bunlar C# dilinde çok önemlidir…

Değişken Tip Dönüşümleri

Kullanılan değişken türlerini, başka değişken türlerine dönüştürmek, program içerisinde gerekli olabilir. Bu tür durumlarda, değişken tip dönüşüm işlemleri yapmamız gerekir.

Kullandığınız sayısal bir değişken tipini, programda string olarak göstermek isteyebilirsiniz. Bu durumda int değişken tipini string değişken tipine dönüştürmeniz gerekir. Bunun tam tersini de yapmanız mümkün. Yani string olarak tanımlanmış bir değişkeni, int tipine de çevirebilirsiniz.

Peki bunları nasıl yapıyoruz? Şimdi tek tek bakalım…

Convert.ToInt32 = Tam sayıya dönüştürür ( Yuvarlatarak ).
Convert.ToInt64 = Uzun tam sayıya dönüştürür ( Yuvarlatarak).
Convert.ToSingle = Tek duyarlılıklı single tipine dönüştürür.
Convert.ToDouble = Çift duyarlılıklı double tipine dönüştürür.
Convert.ToString = String tipine çevirir.
Convert.ToBoolean = Lojik boolen tipine dönüştürür.
Convert.ToByte = Byte tipine dönüştürür.
Convert.ToDateTime = tarih date formatına dönüştürür.
Convert.ToChar = İlk karakteri, char tipine dönüştürür.
Convert.ToInt16= Kısa tam sayıya dönüştürür.

Örneğin iki adet string değerin içerisinde sayısal veri olsun fakat string tanımlansın, biz bunlara nasıl çarpma, toplama v.s işlemleri yaptıracağız? Cevap çok basit, değişken tip dönüşümleri ile. Örneğimize bakalım…

1 private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
2 {
3 textBox1.Text = “20”;
4 textBox2.Text = “30”;
5 label1.Text=Convert.ToString
6 (
7 Convert.ToInt64 (textBox1.Text) + Convert.ToInt64 (textBox2.Text)
8 ) ;
9 }

Yukarıdaki program parçacığında, string türünde olan değerler tam sayı değer türüne dönüştürülmüştür.

Şimdi de ondalık bir değeri, tamsayı türüne çevirelim.

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
const double sayi = 146.223;
int sonuc;
sonuc= Convert.ToInt32(sayi);
MessageBox.Show(sonuc.ToString());
}
Parse Metodu ile Dönüşüm: 
Convert İşlemleri parse metodu ile de yapılabilir.
Örnek:
sonuc = int.Parse(textBox1.text)
ccrt

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.