Girilen İki Basamaklı Sayıyı Yazıyla Yazan C Programı… Kullanıcı rakam kullanarak iki basamaklı bir sayı girsin, biz de çıktıda kullanıcıya bu sayının yazı olarak karşılığını söyleyelim. Örneğin kullanıcıya iki basamaklı bir sayı giriniz diye mesaj yazalım, kullanıcı 56 girişi yaptığında, ekranda elli altı yazsın. Burada switch-case örneği ile örnek programlama kodu yazacağız.

Siz de göreceksiniz ki bu programı yapmak çok basit, kaynak kodlar uzun gibi görülse de sürekli aynı komutlar tekrar ediliyor. Mantığını kavramak çok basit… Sayıyı Yazıyla Yazan C Programı yapmak ile ilgili örneğimizde, tüm komutları da açıkladık. Sayıyı Yazıyla Yazan C Programı ile ilgili sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazınız…

pcc

#include<stdio.h> // stdio.h kütüphanesini açıyoruz.
#include<conio.h> // conio.h kütüphanesini açıyoruz.

int main()  //Programın ana gövdesinin başladığını bildiren kod bölümü.
{                 // int main() fonksiyonunun başladığını bildiren süslü parantez.
int sayi,a,b;    // üç adet integer tipinde değişken tanımlıyoruz.
printf(“İki basamakli bir sayi giriniz: “);  // Kullanıcıdan iki basamaklı bir sayı istiyoruz.
scanf(“%d”,&sayi); //Kullanıcının girdiği sayıyı, sayi isimli değişkene aktarıyoruz.
if(sayi<100 && sayi >=10) // sayı 100 den küçük ve 9 dan büyükse çalışacak. Yoksa kullanıcı iki basamaklı sayı dışında sayı girebilir.
{
a=sayi/10; // Bu işlemi yaparak onlar basamağında kaç sayısı olduğunu bulduk.
b=sayi-(a*10); // Bu işlemi yaparak birler basamağında kaç sayısı olduğunu bulduk.
}
else // Sayı 100den büyükse ya da 10 dan küçükse program sonlanacak.
{
printf(“Girdiğiniz sayı 100’den büyük ya da 10’dan küçük…”);
getch();
return 0;
}
printf(“Sayiniz: “);
switch(a) // ilk etapta onlar basamağındaki sayı için dönüşüm yapalım.
{
case 1:printf(“On”); break;  // eğer onlar bassamağında 1 rakamı varsa on değerini ver.
case 2:printf(“Yirmi”); break; // eğer onlar bassamağında 2 rakamı varsa yirmi değerini ver.
case 3:printf(“Otuz”); break; // eğer onlar bassamağında 3 rakamı varsa otuz değerini ver.
case 4:printf(“Kirk”); break; // eğer onlar bassamağında 4 rakamı varsa kırk değerini ver.
case 5:printf(“Elli”); break; // eğer onlar bassamağında 5 rakamı varsa elli değerini ver.
case 6:printf(“Altmis”); break; // eğer onlar bassamağında 6 rakamı varsa altmış değerini ver.
case 7:printf(“Yetmis”); break; // eğer onlar bassamağında 7 rakamı varsa yetmiş değerini ver.
case 8:printf(“Seksen”); break; // eğer onlar bassamağında 8 rakamı varsa seksen değerini ver.
case 9:printf(“Doksan”); break; // eğer onlar bassamağında 9 rakamı varsa doksan değerini ver.
}
switch(b) // İkinci olarak birler basamağı için işlem yapalım.
{
case 1:printf(” bir”);break; //eğer birler basamağında 1 rakamı varsa bir değerini ver.
case 2:printf(” iki”); break; //eğer birler basamağında 2 rakamı varsa iki değerini ver.
case 3:printf(” uc”); break; //eğer birler basamağında 3 rakamı varsa üç değerini ver.
case 4:printf(” dort”); break; //eğer birler basamağında 4 rakamı varsa dört değerini ver.
case 5:printf(” bes”); break; //eğer birler basamağında 5 rakamı varsa beş değerini ver.
case 6:printf(” alti”); break; //eğer birler basamağında 6 rakamı varsa altı değerini ver.
case 7:printf(” yedi”); break; //eğer birler basamağında 7 rakamı varsa yedi değerini ver.
case 8:printf(” sekiz”); break; //eğer birler basamağında 8 rakamı varsa sekiz değerini ver.
case 9:printf(” dokuz”); break; //eğer birler basamağında 9 rakamı varsa dokuz değerini ver.
case 0:printf(” “); break; //eğer birler basamağında 0 rakamı varsa bir şey yazma…

}

getch();
return 0;
}

 

 

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.