C Programlama Dili ile Pişti Oyunu Kodları…
Sizlere C programı ile pişti oyunu nasıl yapılır, bunların kodlarını vereceğiz. Programı editörünüze aldıktan sonra lütfen ayrıntıları dikkatle inceleyiniz. Programda, programlama mantığının esaslarının hemen hemen hepsi mevcut. Bu programı çözümleyebilirseniz, programlama dili bilgisine artık hakim olmuşsunuz demektir.
#include <cstdlib>
#include <iostream.h>
main()
{char isim[20];int op=0,bp=0;
 srand ( time(NULL) );
 int kart[52]={0};
      cout<<“lutfen oyuncu adinizi giriniz>> \n”;
      gets(isim);
       cout<<“kartlar kariliyor…”<<endl;
      {  kart[0]=(rand()%52)+1;
      for(int i=1;i<=51;i++){
 sec:    int rsayi=(rand()%52)+1;
int var=0;
 for(int j=0;j<=i;j++){
        
         if (kart[j]==rsayi && i>0){
         var++;
         }
        
              }
              if(var!=0){
                        goto sec;
                         }
                         else
                     kart[i]=rsayi;   
              }}//çalışıyor
              cout<<“kartlar karildi”<<endl;
      
              cout<<“kartlar dagıtılıyor… “<<endl;
              cout<<“yere acilan kagitlar”<<endl;
for(int ac=0;ac<=3;ac++){
        if(kart[ac]>=1&&kart[ac]<=10)
        cout<<“sinek  “<<kart[ac]<<”  “;
        if(kart[ac]==11)
        cout<<“sinek vale  “;
        if(kart[ac]==12)
        cout<<“sinek kiz  “;
         if(kart[ac]==13)
        cout<<“sinek papaz  “;
       else if(kart[ac]>=14&&kart[ac]<=23)
        cout<<“maca  “<<kart[ac]-13<<”  “;
       if(kart[ac]==24)
        cout<<“maca vale  “;
        if(kart[ac]==25)
        cout<<“maca kiz  “;
         if(kart[ac]==26)
        cout<<“maca papaz “;
       else if(kart[ac]>=27&&kart[ac]<=36)
        cout<<“karo  “<<kart[ac]-26<<”  “;
         if(kart[ac]==37)
        cout<<“karo vale  “;
         if(kart[ac]==38)
        cout<<“karo kiz  “;
         if(kart[ac]==39)
        cout<<“karo papaz  “;
        else if(kart[ac]>=40&&kart[ac]<=49)
        cout<<“kupa  “<<kart[ac]-39<<”  “;
        if(kart[ac]==50)
        cout<<“kupa vale  “;
        if(kart[ac]==51)
        cout<<“kupa kiz  “;
         if(kart[ac]==52)
        cout<<“kupa papaz  “;
        cout<<“”<<endl;
        }
        int enson=3;
    int el=1;{ dagit: int okt[4];int bkt[4];    
     oyun: for(int i=0;i<=3;i++){
             okt[i]=kart[enson+1];
             enson++;
              }
     for(int i=0;i<=3;i++){
             bkt[i]=kart[enson+1];
             enson++;
              }
      cout<<“elinizdeki kagitlar”<<endl;int syi=1;
               for(int bil=0;bil<=3;bil++){
                       cout<<syi<<”  “;
              if(okt[bil]>=1&&okt[bil]<=10)
        cout<<“sinek “<<okt[bil]<<”  “;
        if(okt[bil]==11)
        cout<<“sinek vale  “;
        if(okt[bil]==12)
        cout<<“sinek kiz   “;
         if(okt[bil]==13)
        cout<<“sinek papaz  “;
       else if(okt[bil]>=14&&okt[bil]<=23)
        cout<<“maca “<<okt[bil]-13<<”  “;
       if(okt[bil]==24)
        cout<<“maca vale  “;
        if(okt[bil]==25)
        cout<<“maca kiz  “;
         if(okt[bil]==26)
        cout<<“maca papaz  “;
       else if(okt[bil]>=27&&okt[bil]<=36)
        cout<<“karo “<<okt[bil]-26<<”  “;
         if(okt[bil]==37)
        cout<<“karo vale  “;
         if(okt[bil]==38)
        cout<<“karo kiz  “;
         if(okt[bil]==39)
        cout<<“karo papaz  “;
        else if(okt[bil]>=40&&okt[bil]<=49)
        cout<<“kupa “<<okt[bil]-39<<”  “;
        if(okt[bil]==50)
        cout<<“kupa vale  “;
        if(okt[bil]==51)
        cout<<“kupa kiz  “;
         if(okt[bil]==52)
        cout<<“kupa papaz  “; 
            cout<<“”<<endl; syi++;}//çalışıyor
          for(int kat=0;kat<=3;kat++)
          {int  y_enson=3,y_ksayi=4;
      int   pisti=y_ksayi;
     bool sec[4]={0};
     int at;
     cout<<“yere atmak icin bir kart secin 1-4 arasi “<<endl;
    yat:    cin>>at;cout<<okt[at-1]<<endl;
        if(sec[at-1]==false)
        {sec[at]==true;
        y_ksayi++;
      if(kart[y_enson]==okt[at-1]+13||kart[y_enson]==okt[at-1]+26||kart[y_enson]==okt[at-1]+39||kart[y_enson]==okt[at-1]-13||kart[y_enson]==okt[at-1]-26||kart[y_enson]==okt[at-1]-39||okt[at-1]==11||okt[at-1]==24||okt[at-1]==37||okt[at-1]==50){
       y_ksayi=0;
       cout<<“yerdeki kartlari aldiniz”<<endl;  }                                                                                                                                                                                                     
      if((pisti==1||y_ksayi==0)&&(kart[y_enson]==okt[at-1]+13||kart[y_enson]==okt[at-1]+26||kart[y_enson]==okt[at-1]+39||kart[y_enson]==okt[at-1]-13||kart[y_enson]==okt[at-1]-26||kart[y_enson]==okt[at-1]-39))
      {
        op+=10;                                                                                                                                                    
      cout<<“pisti yaptiniz”<<endl;
      }
     
        }
        else if(at<1||at>4){
        cout<<“lütfen bir ile dört arası bir sayi giriniz”<<endl;
        goto yat;
        }
        else{
             cout<<“daha önce bu kartı attınız lutfen baska bir kart seciniz”<<endl;
        goto yat;
             }
    { y_enson==bkt[at];
    if(bkt[at-1]>=1&&bkt[at-1]<=10)
        cout<<“sinek “<<bkt[at-1]<<”  “;
        if(bkt[at-1]==11)
        cout<<“sinek vale  “;
        if(bkt[at-1]==12)
        cout<<“sinek kiz   “;
         if(bkt[at-1]==13)
        cout<<“sinek papaz  “;
       else if(bkt[at-1]>=14&&bkt[at-1]<=23)
        cout<<“maca “<<bkt[at-1]-13<<”  “;
       if(bkt[at-1]==24)
        cout<<“maca vale  “;
        if(bkt[at-1]==25)
        cout<<“maca kiz  “;
         if(bkt[at-1]==26)
        cout<<“maca papaz  “;
       else if(bkt[at-1]>=27&&bkt[at-1]<=36)
        cout<<“karo “<<bkt[at-1]-26<<”  “;
         if(bkt[at-1]==37)
        cout<<“karo vale  “;
         if(bkt[at-1]==38)
        cout<<“karo kiz  “;
         if(bkt[at-1]==39)
        cout<<“karo papaz  “;
        else if(bkt[at-1]>=40&&bkt[at-1]<=49)
        cout<<“kupa “<<bkt[at-1]-39<<”  “;
        if(bkt[at-1]==50)
        cout<<“kupa vale  “;
        if(bkt[at-1]==51)
        cout<<“kupa kiz  “;
         if(bkt[at-1]==52)
        cout<<“kupa papaz  “; 
            cout<<“”<<endl;
        y_ksayi++;
      if(kart[y_enson]==bkt[at-1]+13||kart[y_enson]==bkt[at-1]+26||kart[y_enson]==bkt[at-1]+39||kart[y_enson]==bkt[at-1]-13||kart[y_enson]==bkt[at-1]-26||kart[y_enson]==bkt[at-1]-39||bkt[at-1]==11||bkt[at-1]==24||bkt[at-1]==37||bkt[at-1]==50){
       y_ksayi=0;
       cout<<“bilgisayar yerdeki kartlari aldi”<<endl;                                                                                                                                                                                                       
      if((pisti==1||y_ksayi==0)&&(kart[y_enson]==bkt[at-1]+13||kart[y_enson]==bkt[at-1]+26||kart[y_enson]==bkt[at-1]+39||kart[y_enson]==bkt[at-1]-13||kart[y_enson]==bkt[at-1]-26||kart[y_enson]==bkt[at-1]-39))
      {
        bp+=10;                                                                                                                                                    
      cout<<“bilgisayar pisti yapti”<<endl;
      }
      }
        }if(kat==3&&el!=6){
    if(el==6){goto son;}el++;
                           goto dagit;}
     
        }
      
        }
        son:cout<<“bilgisayarın puanı:”<<bp<<endl;
        cout<<“sizin puanını<“<<op<<endl;
    system(“PAUSE”);
}
ani
Program çıktıda bilgisayara karşı pişti oyunu oynamanıza olanak sağlıyor. İsterseniz programı kendi açınızdan iyileştirebilirsiniz.
Program ile ilgili sorularınız olursa lütfen yorum kısmına belirtiniz.

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.